Wysiękowa postać AMD - czy jest się czego bać?

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem zwane także AMD (Age-related Macula Degeneration) to choroba oczu atakująca głównie osoby starsze. Polega ona na uszkodzeniu plamki, czyli najważniejszej części siatkówki odpowiedzialnej za wyraźne widzenie. Choroba występuje w dwóch postaciach – suchej (zanikowej) i mokrej (wysiękowej). Jej przyczyny nie zostały jeszcze do końca poznane i wyjaśnione, jednak wiemy, że najczęściej atakuje osoby po 50. roku życia. 
 
Sucha postać AMD stanowi nawet 90% wszystkich diagnozowanych przypadków. Cechuje się ona powolnym rozwojem choroby - proces pogorszenia wzroku może trwać miesiące, a nawet lata. W zanikowej postaci AMD komórki odpowiedzialne za prawidłowe widzenie obumierają, przez co stopniowo zaczynamy tracić wzrok. Znacznie cięższy przebiegiem charakteryzuje się postać wysiękowa AMD tzw. mokra - występuje ona u ok. 10% pacjentów. W tej odmianie choroby do znacznego pogorszenia wzroku może dojść już w zaledwie kilka dni. Skąd taka gwałtowna reakcja organizmu? Oko w wyniku niedokrwienia próbuje się bronić, tworząc nowe naczynia krwionośne. Niestety są one nieprawidłowo zbudowane i niepełnowartościowe przez co do siatkówki przedostaje się surowica krwi. Nieleczone AMD może powodować trwałe uszkodzenie siatkówki, a co za tym idzie, możemy nieodwracalnie stracić wzrok. 
 

Przyczyny powstawania mokrej postaci AMD 

 
Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej jest wiek. Na chorobę te narażone są szczególnie osoby po 50 roku życia. Podobnie jak w przypadku zaćmy na AMD częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Kolejną przyczyną rozwoju AMD jest nasz styl życia - palenie tytoniu, niezdrowa dieta czy nadmierna ekspozycja na słońce może kilkukrotnie zwiększyć ryzyko choroby. Na schorzenie to częściej są także narażone osoby o niebieskim kolorze oczu.
 

Objawy mokrej postaci AMD

Do najczęstszych objawów mokrej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem zaliczamy zniekształcenie obrazu. Obraz faluje, linie proste wykrzywiają się. Objaw ten może być na początku niezauważalny, gdyż drugie oko skutecznie maskuje chorobę. Innymi popularnymi objawami AMD jest trudność z czytaniem, słaby kontrast barw, a na bardziej zaawansowanym stadium choroby - ciemna plama w centrum pola widzenia. Zwłaszcza tego ostatniego objawu nie należy lekceważyć, gdyż w miarę postępowania choroby, plama będzie się powiększać.
 

Skuteczne sposoby leczenia AMD

W leczeniu AMD stosuje się dwa rodzaje terapii. Najczęściej wykorzystuje się  laser 2RT, który ma na celu odmłodzenie siatkówki oka. Zabieg ten skierowany jest do Pacjentów dotkniętych wczesną postacią zanikowej odmiany AMD. Zabieg jest całkowicie bezpieczny i nieinwazyjny, a ponadto trwa zaledwie kilka minut. W przypadku wystąpienia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej stosuje się iniekcje doszklistkowe. Preparat wstrzykiwany bezpośrednio do oka ma za zadanie zablokowanie wzrostu naczyń, dzięki czemu może zatrzymać proces degeneracyjny plamki żółtej. Podstawowym warunkiem skuteczności tej terapii jest wczesne wykrycie mokrej postaci AMD.