Ceny badań kwalifikacyjnych do leczenia AMD w Warszawie

​AMD, czyli związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (z angielskiego age-related macular degeneration) to groźna choroba oczu, stanowiąca przyczynę utraty wzroku u milionów ludzi na całym świecie. Jest aktualnie nieuleczalna, można jedynie zahamować jej rozwój i, w niektórych przypadkach, poprawić nieco jakoś widzenia pacjenta. Dlatego też tak ważne jest, by zdiagnozować ją możliwie jak najszybciej. Prawidłowo postawiona diagnoza i zakwalifikowanie do leczenie na jak najwcześniejszym etapie choroby pozwoli na podjęcie leczenia zanim zwyrodnienie plamki żółtej spowoduje drastyczne zmiany w jakości widzenia chorego. W ten sposób uda się zahamować rozwój choroby, a pacjent będzie o wiele dłużej mógł cieszyć się wzrokiem. 

Jak wyglądają badania kwalifikacyjne do leczenia AMD?

Aby zdiagnozować zwyrodnienie plamki żółtej należy koniecznie udać się do okulisty, gdy zauważymy niepokojące objawy. Do typowych objawów AMD należy pogorszenie widzenia w nocy, problemy w czytaniu i pisaniu, ciemna plama w centrum pola widzenia, niewyraźne widzenie bliży, czy falowanie linii prostych.
Tylko okulista może faktycznie zdiagnozować chorobę i zakwalifikować pacjenta do leczenia, jednakże istnieje też prosty test, który można samodzielnie przeprowadzić w domu, a który pomoże nam ocenić, czy możemy faktycznie mieć do czynienia ze zwyrodnieniem plamki żółtej. Jest to tak zwany test Amslera. Wykonuje się go z pomocą siatki Amslera, czyli arkusza papieru, na którym znajduje się duży wzór kraty - krzyżujące się poziome i pionowe linie, z grubą czarną kropką pośrodku. Należy patrzeć na arkusz tylko jednym okiem, zakrywając drugie. Jeśli zauważymy zniekształcenie linii, ich falowanie bądź ciemne plamy na wzorze, może się okazać, że jest to zwyrodnienie plamki żółtej.
Lekarz okulista ma jednak do dyspozycji bardziej zaawansowane testy. Badanie rozpoczyna się od dogłębnego wywiadu, w którym doktor spyta o objawy, ale także o historię innych chorób pacjenta. Następnie niejednokrotnie wykonywany jest wspomniany już test Amslera. Oprócz tego wykonuje się badanie dna oka, czy USG. Istnieją też testy przeznaczone specjalnie do diagnozowania AMD. Przykładem takiego badania może być angiografia fluoresceinowa. Jest to badanie naczyń krwionośnych, które pozwala na wykonanie zdjęcia dna oka i ocenienie stanu naczyń krwionośnych. 


Ile kosztują badania kwalifikacyjne do leczenia AMD w Warszawie?

Po dokładnym badaniu oczu okulista może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia AMD. Zwyrodnienie plamki żółtej jest nieuleczalne, jednakże istnieją środki pozwalające na spowolnienie rozwoju choroby, a w niektórych przypadkach również na niewielką poprawę jakości widzenia. Lek wprowadza się bezpośrednio do oka pacjenta za pomocą zastrzyków. Podawane są one seriami, a całe leczenie trwa kilka tygodni. Następnie pacjent pozostaje pod regularną obserwacją okulisty, aby ocenić prędkość postępowania choroby i w odpowiednim momencie zadecydować o kolejnej serii zastrzyków.
Samo leczenie jest stosunkowo drogie, ale w przypadku wysiękowej, czyli mokrej postaci zwyrodnienia plamki żółtej jest refundowane przez NFZ. Pacjenci chorujący na suchą postać AMD muszą ponieść koszty leczenia sami. Można również zdecydować się na leczenie AMD w prywatnej klinice, jak Vidium Medica w Warszawie. W prywatnych klinikach terminy są zazwyczaj krótsze, niż w placówkach publicznych.
Jeśli chodzi o koszty samego badania kwalifikacyjnego w Warszawie, zależą one od wybranej kliniki, ale różnice w cenach nie są duże. W stolicy za badania diagnozujące zwyrodnienie plamki żółtej i kwalifikujące do badania zapłacimy między 200zł a 300zł.