Zapobieganie AMD

AMD jest choroba bardzo powszechną i bardzo niebezpieczną. Co kryje się pod tym skrótem? Pochodzi on od angielskiej nazwy tego schorzenia okulistycznego, czyli Age-related Macular Degeneration. Po polsku choroba ta nazywa się zwyrodnieniem plamki żółtej. Choć na początku widzenie staje się po prostu mniej wyraźne, nie należy tego lekceważyć. AMD może prowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku! Warto wiedzieć, że to właśnie zwyrodnienie plamki żółtej najczęściej jest przyczyną ślepoty pojawiającej się u ludzi dorosłych.

Dowiedz się więcej ---> https://vidiummedica.pl/leczenie-amd/

Jak zatem zapobiegać tym problemom? Czy możemy coś zrobić, żeby zredukować ryzyko wystąpienia AMD?

Czynniki ryzyka sprzyjające rozwojowi zwyrodnienia plamki żółtej?
Wystarczy spojrzeć na angielską nazwę tego schorzenia, żeby dowiedzieć się, co w największym stopniu sprzyja pojawieniu się AMD. Jest to choroba powiązana z wiekiem. Za grupę ryzyka uważa się osoby po pięćdziesiątym roku życia, choć większość zachorowań przypada na czas po sześćdziesiątych urodzinach. Im wyższa grupa wiekowa, tym większe występowanie zwyrodnienia plamki żółtej. Choroba ta jest też skorelowana z płcią. Kobiety zapadają na nią zdecydowanie częściej. Najlepiej widać to w grupie pacjentów po siedemdziesiątym piątym roku życia. Wśród chorych z łagodną postacią AMD mamy w tej grupie wiekowej dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Gdy rozpatrzymy osoby z zaawansowaną postacią AMD to różnią jest już siedmiokrotna! Lekarze okuliści odnotowali też, że pacjenci chorujący na zwyrodnienie plamki żółtej częściej mają niebieskie oczy. Statystycznie częściej choroba ta dotyka też osoby rasy białej. Pewne znaczenie mają też czynniki genetyczne – choć naukowcy nie odkryli jeszcze konkretnej przyczyny genetycznej, wiadomo, że są rodziny, w których występowanie AMD powtarza się u kolejnych członków.

Poznaj ceny zabiegów w Krakowie oraz Warszawie.

Niestety, powyżej opisane czynniki ryzyka nie nastrajają optymistycznie, jeśli chodzi o profilaktykę AMD, bo są to rzeczy, na które nie mamy wpływu. Warto jednak wiedzieć, że rozwojowi zwyrodnienia plamki żółtej sprzyjają też czynniki środowiskowe i związane ze stylem życia. A to już zależy od nas samych.

Co zatem możemy zrobić, żeby zminimalizować u siebie ryzyko wystąpienia groźnej choroby oczu AMD? Przede wszystkim – nie palić! Palacze są aż sześciokrotnie częściej dotknięci tą choroba. Dlatego jeśli palisz papierosy, postaraj się jak najszybciej zerwać z nałogiem. Zadbasz w ten sposób nie tylko o swoje oczy, ale decyzja ta z pewnością poprawi stan całego organizmu.

Mało kto wie, że AMD jest też chorobą, w której niebagatelne znaczenie ma dieta. Rozwojowi schorzenia sprzyja jedzenie zbyt kalorycznie i tłusto, w połączeniu z niedoborami witamin. Nie bez powodu choroba ta często współwystępuje z miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym czy podwyższonym poziomem cholesterolu. Statystycznie częściej na dolegliwości wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania plamki żółtej skarżą się też osoby cierpiące na nadwagę lub otyłość. Należy jednak podkreślić, że nie możemy tu mówić o prostym związku przyczynowo – skutkowym. Jest to raczej korelacja wynikająca z tego, że zarówno AMD jak i problemom z wagą sprzyja niewłaściwy tryb życia.

Dlatego zdrowa, prawidłowo zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna i dbałość o higienę oczu (używanie okularów przeciwsłonecznych) to najlepsze sposoby, żeby zapobiec AMD.