Leczenie AMD - przeciwwskazania

Ocenia się, że na zwyrodnienie plamki żółtej, czyli AMD, choruje około 200 milionów osób na całym świecie. AMD to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty u osób powyżej 55 roku życia, ale nie tylko. Jest niestety chorobą nieuleczalną. Nie ma obecnie skutecznej metody odwrócenia skutków zwyrodnienia plamki żółtej. Istnieją natomiast metody pozwalające na spowolnienie przebiegu choroby. W niektórych wypadkach stwierdzono nawet poprawę widzenie po dłuższym czasie terapii. Wcześnie wykryte zwyrodnienie plamki żółtej pozwala na szybkie wdrożenie leczenia i lepsze rezultaty.
 

Jak wygląda leczenie AMD?

Zwyrodnienie plamki żółtej występuje w dwóch odmianach. Odmiana sucha najczęściej zdarza się u osób po 50 roku życia. Związana jest ze starzeniem się i zmianami w procesach metabolicznych w organizmie. Ma na ogół łagodniejszy przebieg, może rozwijać się nawet latami. Druga odmiana, mokra, zwana też wysiękową, dotyka również osoby o wiele młodsze. Jest też groźniejsza, ma gwałtowniejszy przebieg. Może pozbawić pacjenta wzroku w ciągu kilku tygodni, a w skrajnych przypadkach - kilku dni. Powstaje w wyniku utworzenia się na plamce żółtej patologicznych naczyń krwionośnych. Dlatego też tak istotne jest, by możliwie jak najszybciej zdiagnozować AMD i móc rozpocząć leczenie.
Najlepszą obecnie dostępną metodą leczenia zwyrodnienia plamki żółtej, zwłaszcza w postaci wysiękowej, są iniekcje doszlistkowe. Są to zastrzyki stosowane bezpośrednio na gałkę oczną pacjenta. Lek wstrzykuje się do ciała szklistego, czyli tkanki wypełniającej gałkę oczną. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Musi on być regularnie powtarzany. Zależnie od stosowanego preparatu, czas między zastrzykamy powinien wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Leczenie może trwać do dwóch lat. Na rynku jest obecnie dostępnych kilka preparatów wykorzystywanych do iniekcji doszklistkowych. Lekarz okulista wybierze najbardziej odpowiedni dla danego pacjenta.
 

Dla kogo kierowane jest leczenie AMD?

Leczenie za pomocą zastrzyków stosowane jest raczej u pacjentów, u których stwierdzono mokrą odmianę zwyrodnienia plamki żółtej. Wynika to z faktu, że stosowane preparaty pozwalają na spowolnienie tworzenia się nieprawidłowych naczyń krwionośnych na siatkówce. Problem ten nie występuje w przypadku suchej odmiany AMD. Dodatkowo, przed skierowaniem do leczenia, okulista musi wykonać serię badań, w tym angiografię fluoresceinową oraz optyczną koherentną tomografię, co pozwoli na zobrazowanie stanu siatkówki, w szczególności plamki żółtej. Na tej podstawie lekarz podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do leczenia.
Nie tylko zwyrodnienie plamki żółtej może być leczone iniekcjami doszklistkowymi. Leczenie to stosuje się także w przypadku schorzeń takich, jak cukrzycowy obrzęk plamki żółtej, rubeoza tęczówki, czy neowaskularyzacja rogówki.
 

Jakie są przeciwwskazania do leczenia AMD?

Nie ma zbyt wielu przeciwwskazań do leczenia zwyrodnienia plamki żółtej za pomocą iniekcji doszklistkowych. Nie zaleca się podejmowania leczenia przez kobiety w ciąży. Również w przypadku stanu zapalnego w obrębie gałki ocznej lekarz okulista może zdecydować się na przesunięcie rozpoczęcia leczenia do czasu, gdy infekcja zostanie wyleczona. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest alergia na którykolwiek ze składników aktywnych preparatów stosowanych w iniekcjach.
W przypadku leczenia może wystąpić kilka skutków ubocznych, na przykład ból oka, podwyższone ciśnienie w oku, krwotok siatkówkowy, czy czasowe zmniejszenie ostrości widzenia. Bardzo rzadko dochodzi do poważniejszych powikłań, jak na przykład odwarstwienie siatkówki.