Ceny badań kwalifikacyjnych do leczenia AMD w Krakowie

Zwyrodnienie plamki żółtej jest w zasadzie chorobą nieuleczalną. Nie ma możliwości całkowitego jej zatrzymania, bądź cofnięcia degeneracji, która już nastąpiła. Można jednak zahamować jej rozwój, dając pacjentowi więcej czasu, zanim nastąpi bardzo poważny zanik wzroku, lub całkowita ślepota.

Leczenie następuje za pomocą zastrzyków aplikowanych bezpośrednio na oko pacjenta. W przypadku mokrej odmiany zwyrodnienia plamki żółtej, zastrzyki są refundowane na NFZ. W przypadku odmiany suchej, która zdarza się zdecydowanie częściej i głównie osobom starszym, chory musi samodzielnie ponieść koszty leczenia. Najpierw jednak trzeba zdiagnozować zwyrodnienie plamki żółtej i zakwalifikować się do leczenia. Kiedy udać się do okulisty z podejrzeniem AMD i jak wyglądają badania?

Objawy i przyczyny AMD

Najważniejszą przyczyną powstawania zwyrodnienia plamki żółtej jest wiek. Procesy starzenia się dotykają także oczy i wraz z postępującymi latami plamka żółta ulega degeneracji. Obumierają naczynia krwionośne, zanikają fotoreceptory odpowiedzialne za skupianie promieni słonecznych na siatkówce. Ponieważ plamka żółta odpowiedzialna jest przede wszystkim za centralną część pola widzenia, chory często nie traci wzroku całkowicie, ale centrum pola widzenia powoli staje się ciemną plamą. Normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności staje się bardzo utrudnione.
Do innych przyczyn zalicza się palenie tytoniu i negatywne działanie promieni słonecznych oraz światła niebieskiego na oczy. AMD może też wystąpić jako choroba współistniejąca przy cukrzycy, miażdżycy, czy otyłości.
Wśród objawów bardzo często wymienia się pogorszenie widzenia w nocy, stopniowe zanikanie barw, ciemnienie centrum pola widzenia i falowanie linii, które powinny być proste. Jako pierwszy krok do zdiagnozowania zwyrodnienia plamki żółtej, można wykonać w domu test Amslera. Test Amslera to kartka papieru w grubą kratę z jednym czarnym punktem pośrodku. Aby przeprowadzić badanie, należy stanąć około 40cm od kartki i zasłaniając jedno oko popatrzeć na punkt pośrodku. Jeśli dokoła punktu linie wydają się falować i być wygięte, może to oznaczać początki zwyrodnienia plamki żółtej. Nie jest to gwarantowany sposób na postawienie diagnozy, ale może dać pacjentowi podstawową informację. Należy wówczas jak najszybciej udać się do okulisty, który przeprowadzi odpowiednie badania.

Diagnoza zwyrodnienia plamki żółtej

Konsultacja okulistyczna z badaniami w kierunku zwyrodnienia plamki żółtej i ewentualną kwalifikacją do leczenia może w Krakowie kosztować od 120zł do 300zł. Badanie rozpocznie się od wywiadu, w czasie którego lekarz wypyta o historię chorób, a także o objawy, które pacjenta niepokoją. Niejednokrotnie lekarz również wykona test Amslera, nawet jeśli pacjent zrobił go już samodzielnie w domu. To jednak dopiero pierwszy krok do postawienia diagnozy.
Kolejnym testem, który okulista wykona jest badanie dna oka. Sprawdza się także pole widzenia i wykonuje USG. Istnieją też badania stworzone specjalnie do sprawdzenia stanu plamki żółtej. Są to angiografia fluoresceinowa i angiografia indocyjaninowa. Po tak dokładnym sprawdzeniu stanu oczu pacjenta lekarz okulista będzie mógł potwierdzić, czy jest to zwyrodnienie plamki żółtej i zakwalifikować do leczenia.
Samo leczenie jest zdecydowanie bardziej kosztowne. Aby zauważyć efekty, konieczne są całe serie zastrzyków, a ich koszt może wynieść nawet do kilku tysięcy złotych, zależnie od stosowanego preparatu. U pacjentów, u których wystąpiła sucha odmiana AMD nie ma możliwości refundacji terapii na Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ pokrywa jednak koszty zastrzyków dla osób, u których stwierdzono mokrą postać zwyrodnienia plamki żółtej.