AMD - Podstawowe informacje

AMD to skrót, który możemy rozszyfrować jako Age-related macular Degeneration. Po polsku to schorzenie okulistyczne określamy mianem zwyrodnienia plamki żółtej. Jest ono jednym z najczęściej wykrywanych problemów okulistycznych. Na całym świecie na schorzenie to cierpi aż dwadzieścia pięć milionów ludzi. Szacuje się, że w Polsce każdego roku lekarze okuliści wykrywają dwadzieścia pięć tysięcy nowych przypadków. Śmiało można wiec już mówić o prawdziwym problemie społecznym. Szczególnie, że AMD jest choroba o bardzo poważnych konsekwencjach zdrowotnych. Rozwijające się zwyrodnienie plamki żółtej prowadzi do ślepoty. Co więcej – to właśnie AMD jest najczęstszą przyczyną tzw. wtórnej ślepoty, czyli utraty widzenia w wieku dojrzałym.

Leczenie AMD - dowiedz się o nim więcej!

Co powoduje AMD?
Nie ma jednej jasno określonej przyczyny pojawienia się zwyrodnienia plamki żółtej. Lekarze okuliści zidentyfikowali jednak czynniki ryzyka, które zdecydowanie sprzyjają pojawieniu się problemu. Niestety, część z nich to kwestie, na które zupełnie nie mamy wpływ. Kto jest najbardziej narażony na AMD? Oto czynniki ryzyka.

Wiek. Zdecydowanie jest to choroba wieku dojrzałego, im starszy pacjent, tym większe ryzyko. Za grupę podwyższonego ryzyka uważa się już osoby, które mają za sobą pięćdziesiąte urodziny.

Płeć. Kobiety chorują zdecydowanie częściej, częściej też choroba rozwija się u nich do stadium zaawansowanego. Gdy spojrzymy na grupę chorych mających ponad siedemdziesiąt pięć lat, to wśród osób z łagodnymi i początkowymi objawami AMD będzie dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn, natomiast w grupie pacjentów z zaawansowanym stadium choroby różnica będzie aż siedmiokrotna!

Rasa i kolor oczu. Najczęściej na AMD chorują osoby rasy białej z niebieskimi oczami.

Czynnik genetyczny. Nie udało się zidentyfikować konkretnych genów odpowiedzialnych za AMD, natomiast z obserwacji lekarzy okulistów wynika, że występowanie w rodzinie pacjenta osób chorujących na zwyrodnienie plamki żółtej sprzyja temu, że i u niego rozwinie się ta choroba.

Ryzyko AMD rośnie też przy chorobach towarzyszących takich jak otyłość, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze oraz podwyższony poziom cholesterolu.

Powyższe czynniki ryzyka to faktory od chorych niezależne. Wiadomo jednak, że ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej zależy też od trybu życia. Za najbardziej szkodliwe uchodzi tu palenie papierosów – u palaczy ryzyko AMD jest aż sześciokrotnie wyższe niż u osób niepalących. Także nadużywanie alkoholu oraz źle zbilansowana i zbyt tłusta dieta odbijają się negatywnie na zdrowiu oczu. Zwyrodnieniu plamki żółtej sprzyja tez ekspozycja oczu na ostre słońce.
Pokazuje to, że w ramach profilaktyki AMD należy zadbać przede wszystkim o zdrowy tryb życia oraz pamiętać o noszeniu okularów przeciwsłonecznych wysokiej jakości, z filtrem, który chroni oczy przed promieniowaniem.

Objawy AMD
Jeśli zauważysz u siebie takie problemy ze wzrokiem, jak: pogorszenie ostrości widzenia szczególnie w centralnej części obrazu, załamywanie się i falowanie linii prostych, występowanie w centrum pola widzenia czarnej plamy, pogorszenie widzenia w ciemnościach, trudności z czytaniem i pisaniem – mogą to być symptomy rozwijającego się zwyrodnienia plamki żółtej.

Jak najszybciej skonsultuj się z okulistą w celu postawienia diagnozy.