Pytania i odpowiedzi

Sucha postać AMD - diagnostyka

Zwyrodnienie plamki żółtej to popularna choroba atakująca nawet co czwartego mieszkańca naszego kontynentu po 75. roku życia. Choroba ma charakter postępujący, wieloczynnikowy i przewlekły...

Choroby oczu

Leczenie

Ceny leczenia AMD w Krakowie

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem zwane także AMD jest chorobą szybko postępującą, prowadzącą do utraty wzroku. Tylko szybka i precyzyjna diagnoza daje szansę na zahamowanie choroby...

Leczenie AMD - ceny w Krakowie